LogoAqua-Gel®
Sterilní hydrogelové krytí

Novinka

na popáleniny, poranění kůže,
odřeniny, léčbu bércových vředů, proleženiny

Užití Aquagelu


Auqagel – hydrogelový obvaz sterilní určený k léčbě:

- popálenin
- bércových vředů
- proleženin
- dalších chronických poranění, např. „diabetická noha“, Epidermolysis Bullosa
- odřenin a poškození epidermální vrstvy kůže
- následků dermo-kosmetických operací (laser, peeling)


POPIS PRODUKTU

Je určen na popáleniny, vředy, proleženiny, odřeniny a jiná těžko se hojící rozsáhlá poškození kůže.

Unikátní struktura obvazu představuje bariéru pro bakterie zvenku a současně umožňuje pokožce dýchat.

Díky vysokým absorpčním schopnostem obvazu AQUA-GEL jsou z rány odstraňovány nečistoty, sekret, fibrin a nekrotická tkáň.

Snímání hydrogelového obvazu AQUA-GEL je bezbolestné. Nepoškozuje mladou narůstající kůži a díky tomu je vyléčená kůže hladká.

AQUA-GEL je dokonale elastický a flexibilní,což umožňuje aplikaci i na místech jako je tvář nebo klouby.

AQUA-GEL je transparentní, což umožňuje observaci rány a tím i snížení četnosti převazů. Díky svým vlastnostem se může používat i jako sekundární obvaz přes léky a preparáty, aplikované přímo na ránu.

Vysoký obsah vody ve struktuře obvazu má uklidňující účinky v případech povrchových popálenin nebo otoků, způsobených např. bodnutím hmyzu.

Aplikace AQUA-GELu rovněž napomáhá hojení jizev. Obvaz je hypoalergenní.


DOPORUČENÉ ZPŮSOBY LÉČBY POPÁLENIN
hydrogelovým obvazem AQUA-GEL

Nejdůležitější činností první pomoci je důkladné, dlouhodobé ochlazování poraněného místa vodou cca 15 min.; ochlazení je třeba provést příp. i 30 minut po úrazu. Další léčba závisí na stupni a rozsahu popálení.
Výměna obvazu je jednoduchá a bezbolestná, protože AQUA-GEL nepřilne k ráně jako tradiční obvaz.
Pokud dojde k příliš rychlému vysušení obvazu např. při horečnatých onemocněních nebo v suchých, přehřátých místnostech, doporučuje se přiložit na povrch obvazu gázový obklad s fyziologickým roztokem nebo destilovanou vodou na cca 15-20 min., což vrátí obvazu původní pružnost.


POPÁLENINY PRVNÍHO STUPNĚ, POPÁLENINY SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM

Při popáleninách bez viditelného poškození kůže (např. polití vařící vodou), kde je symptomem zarudnutí kůže, je nejdůležitější ochlazení postiženého místa a co nejrychlejší přikrytí celé rány obvazem AQUA-GEL. Tím se předejde poruchám fyziologických kožních procesů a tvoření puchýřů. Obvaz AQUA-GEL zajišťuje správnou výměnu tepla a rovnováhu vlhkosti. Představuje také účinnou bariéru proti infekci zvenčí. Převaz se doporučuje každých 12-24 hodin.


POPÁLENINY DRUHÉHO A TŘETÍHO STUPNĚ

Na tyto popáleniny je potřeba co nejdříve přiložit obvaz AQUA-GEL a urychleně vyhledat lékařskou pomoc. AQUA-GEL ochladí poškozené místo, zmírní bolest a ochrání před infekcí. Aplikace AQUA-GELu usnadní odstranění nekrotických tkání. Průměrná doba léčby pomocí obvazu AQUA-GEL je o 50% kratší, než za použití klasických obvazů. AQUA-GEL je třeba používat až do doby suchého povrchu obvazu a viditelného růstu nové epidermis. Po té by měla léčba AQUA-GELEm pokračovat s převazy po 1-2 dnech.


TROFICKÉ VŘEDY

AQUA-GEL podporuje vlhké okolí povrchu vředu, což zabraňuje vysoušení a odvodu fibrinu.
Takto AQUA-GEL stimuluje čištění rány a následnou granulaci a epidermizaci povrchu vředu.

AQUA-GEL může být aplikován při léčbě vaskulární ulcerace, současně s kompresní terapií (koleno – působení 2. kompresního stupně nebo elastické bandáže). Aplikace kompresní terapie nemá žádný signifikantní vliv na absorbenci obvazu. Frekvence převazu závisí na množství sekretu, nejčastěji však za 1-3 dny.

V případě ulcerace způsobené poruchou arteriálního krevního toku při ateromatóze by se neměla kompresní terapie aplikovat.


PROLEŽENINY

AQUA-GEL může být aplikován při léčbě proleženin v různých stádiích . V případě nekrotických proleženin obvaz podporuje autolytické čištění rány a může být použit i jako sekundární obvaz k enzymatickým, germicidním a tekutým hydrogelům, aplikovaným přímo na ránu. V této situaci se doporučuje neponechávat obvaz na ráně déle než 24 hodin.

V případě proleženin již očištěných od nekróz a povrchových proleženin nenarušujících celkovou tloušťku kůže je léčba analogická s léčbou trofických vředů.


POZOR

AQUA-GEL se nedoporučuje k léčení infikovaných, hnisavých ran, strupů či hlubokých nekróz. V takovém případě léčení začíná chirurgickým odstraněním nekrotické tkáně před použitím obvazu AQUA-GEL.


APLIKACE V DERMO-KOSMETICKÉ MEDICÍNĚ

AQUA-GEL má široké uplatnění v dermatologické a estetické medicíně.

Uplatňuje se při jemném chlazení pokožky, optimální je viditelnost cílové struktury kůže. Zajišťuje přesný a čistý kontakt mezi pokožkou a laserovou hlavicí a ochranu proti zplodinám, způsobených laserem. Může být používán u všech laserových systémů o vlnové délce v rozpětí 400-1100 nm bez ovlivnění přenosu laserové energie.

AQUA-GEL by se měl používat jako chladící a uklidňující obvaz po dermoabrasi vních a také peelingových operacích.


INSTRUKCE K POUŽITÍ

Obvazy AQUA-GEL jsou baleny do vaniček přikrytých fólií, hermeticky uzavřených ve schránkách z polyetylénové fólie. Pokud je schránka otevřená nebo poškozená obvaz se nedoporučuje použít z důvodu ztráty sterility.

Obvaz AQUA-GEL vyjmeme po roztržení schránky podél označené rysky v rohu obalu. Potom uchopíme obvaz za jeho vlákna a opatrně vyjmeme z vaničky současně s krycí folií, přiložíme na ránu . Odstraníme krycí fólii. Tato fólie usnadňuje vyjmutí AQUA-GELu z vaničky, proto nemá být odstraněna před jeho vyjmutím.
Po aplikaci na ránu odstraníme adhezivní pásku s vlákny. Obvaz pokrývá celou ránu, včetně 2 cm okraje.
V případě aplikace AQUA-GELu na ramena, měl by být zajištěn bandáží. I přes elastičnost obvazu, neměl by být při přikládání na ránu natahován a měl by přilnout ke zdravé kůži v okolí rány.


UPOZORNĚNÍ

Obvaz, vyjmutý z balení, musí být zcela spotřebován, jinak ztrácí sterilitu.


FREKVENCE PŘEVAZU

Doporučená doba ponechání obvazu na ráně je až 48 hodin. Frekvence převazu záleží na množství tkáňového moku , vytvořeného pod obvazem.

V případě povrchových poranění je možno obvaz ponechat na svém místě i déle.

Pro zabránění vysoušení obvazu je možno jej překrýt gázou namočenou ve fyziologickém roztoku, což usnadňuje i sejmutí obvazu z rány.

Při výměně obvazu AQUA-GEL musí být rána vypláchnuta fyziologickým roztokem a očištěna desinfekcí.

V závislosti na druhu rány a fázi léčení se mění míra přilnutí obvazu AQUA-GEL k povrchu kůže a rány.
Absorpční schopnost obvazu se pohybuje okolo 20 ml sekretu na 100 cm2 povrchu pokožky.


POZOROVÁNÍ RÁNY POD OBVAZEM

V léčebném procesu je třeba plně využít průhlednosti obvazu AQUA-GEL. Pozorování rány umožňuje postřehnout veškeré nepříznivé změny a umožňuje zmenšení četností převazů. Při delší léčbě hydrogelovým obvazem může docházet k maceraci kůže v okolí rány. V takovém případě se doporučuje chránit okraje rány např. zinkovou mastí.


SORTIMENT VYRÁBĚNÝCH OBVAZŮ AQUA-GEL

Kruh o průměru 5 a 6,5 cm, ovál 5,5 x 11 cm, obdélníky 6 x 12, 10 x 12, 12 x 24 a 22 x 28 cm,č tverec 12 x 12 cm.


Výrobce:

KIK, ul. M. Sklodowskiej-Curie 7,
PL 97-170 Ujazd, Polsko
www.kikgel.com.pl


Výhradní distributor:

Greif-Inex, s.r.o.
Akademická 8, 772 00 Olomouc
tel.: 585 233 164, fax: 585 233 202
e-mail: aquagel@greifinex.cz
www.aquagel.cz